Osakeasiat

 

Usein kysyttyjä kysymyksiä ja niiden vastauksia Lohjan Puhelin Oy:n osakkeenomistajille.

 

Lohjan Puhelimen vuonna 2023 maksaman varojenjaon verotus

Lohjan Puhelin maksoi lokakuussa 2023 osinkoa ja pääomanpalautusta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta (VOPR-osinko) yhteensä 18,00 euroa osaketta kohden eli 90,00 euroa viidelle osakkeelle. Varojenjako verotetaan saajalla kokonaan osinkotulona. Henkilöosakkailta on maksun yhteydessä toimitettu 7,5 % ennakonpidätys.

 


1. Minulla on osake, missä osingot viipyvät?

Osingot on maksettu osakkaille, joiden tilinumero ja henkilö- tai y-tunnus löytyvät osakerekisteristämme. Tilinumero voi puuttua järjestelmästämme mm. sen takia, että pankki tai tilinumero on vaihtunut jossain vaiheessa, ja meille on pankilta tullut tieto, että tili ei enää ole käytössä. Jotta osinko voidaan maksaa, pitää järjestelmässämme olla myös henkilö- tai y-tunnus verottajaa varten.

Osakkaan velvollisuus on itse informoida muutoksista osakerekisterin pitäjälle.

 


2. Osinkoja ei ole maksettu, kun tilinumero tai henkilötunnus on puuttunut. Maksaako Lohjan Puhelin korkoa osingolle?

Lohjan Puhelin on hoitanut osingonmaksun kaikille niille osakkaille, joiden tiedot ovat ajan tasalla osakerekisterissä.

Osakkaan velvollisuutena on huolehtia tietojen ajantasaisuudesta.

Osingonmaksulle ei makseta korkoa

 


3. Olen ilmoittanut tilinumeron jo viikko sitten. Milloin saan osingot?

Osinkojen maksatus osakkaille, jotka täydentävät/ korjaavat tietojaan virallisen osingonmaksupäivän jälkeen pyritään suorittamaan neljännesvuosittain.

 


4. Miksi kirjeet tulevat väärällä osoitteella, vaikka laskutkin tulevat oikeaan paikkaan?

Lohjan Puhelin Oy ja DNA Oy ovat eri yhtiöitä, joilla on käytössä eri asiakasjärjestelmät.

Usein osakas muistaa ilmoittaa osoitteenmuutoksen tietoliikennepalveluja hoitavaan laskutusyhtiöön, mutta Lohjan Puhelin Oy:lle jää ilmoittamatta – koska näiden yhtiöiden välillä ei ole automaattista tietojenpäivitystä, jää tällöin osakasrekisteriin väärät tiedot.

 


5. Miksi osinkoja ei ole maksettu, vaikka laskutkin menevät suoraveloituksena oikealta tililtä?

Lohjan Puhelin Oy ja DNA Oy ovat eri yhtiöitä, joilla on käytössä eri asiakasjärjestelmät.

Osakkeenomistajan tulee ilmoittaa Lohjan Puhelin Oy:lle tilinumero, jonne osingot maksetaan.

 


6. Miksei Lohjan Puhelin ole ilmoittanut, että tilinumero tai henkilötunnus puuttuvat?

Osakkaan velvollisuutena on huolehtia tietojen ajantasaisuudesta.

 


7. Osakkeella on kolme omistajaa. Miksemme saa osinkoja kolmelle tilille?

Osingot voidaan maksaa vain yhdelle tilille. Osakkeenomistajat sopivat keskenään, mitä tiliä ja kenen henkilötunnusta käytetään.


8. Paljon Lohjan Puhelin Oy maksaa osakkeista?

Lohjan Puhelin Oy ei osta omia osakkeitaan.

 


9. Posti tulee edelleen kuolleen osakkaan nimellä. Haluan sen tulevan minun nimelläni.

Posti lähtee Lohjan Puhelimen osakerekisteriin merkitylle osakkaalle. Jos osakas on edesmennyt ja halutaan siirtää postit perillisen nimelle, tulee osakkeet toimittaa meille siirtoon. Osoite voidaan toki vaihtaa perikunnan osoitteeksi ja lisätä osoitekenttään myös vastaanottajan nimi, mutta myös osakerekisteriin merkityn osakkaan nimi tulee näkymään osoitekentässä.

Koska Lohjan Puhelin Oy:n osakekirja on arvopaperi, tulee se huomioida perunkirjoituksessa.

Näiden toimenpiteiden jälkeen osakekirja tulee toimittaa Lohjan Puhelin Oy:lle, jossa ko. osakesiirto merkitään osakerekisteriin ja tehdään tarvittavat siirtomerkinnät osakekirjaan.

 


10. Posti tulee tyttönimelläni, vaikka menin naimisiin jo 20 vuotta sitten. Miksi?

Posti lähtee Lohjan Puhelimen osakerekisteriin merkitylle osakkaalle.

Mikäli osakkaan nimi on vaihtunut, tulee muutos tehdä osakekirjaan ja osakerekisteriin. Jotta osakerekisterin tiedot saadaan päivitettyä, pitää osakekirja lähettää meille siirrettäväksi. Osakekirjan mukana tulee toimittaa virkatodistus, josta käy ilmi osakkaan vanha ja uusi nimi.

 


11. Olen perinyt/ saanut/ ostanut Lohjan Puhelin Oy:n osakkeita. Miten toimitaan?

Alkuperäinen osakekirja tulee toimittaa meille siirrettäväksi. Mukaan tarvitaan alkuperäisen osakekirjan lisäksi tiettyjä asiapapereita:

  • Perintö: ote perukirjasta ja valtakirjat kaikilta muilta perillisiltä, tai ote jakokirjasta (jos perintö jaettu), tai ote testamentista, sukuselvitys ja kopiot allekirjoittajien henkilöllisyystodistuksista kukin kahden henkilön oikeaksi todistamana
  • Lahja: kopio lahjakirjasta
  • Avioero: ote osituskirjasta
  • Osto: kopio kauppakirjasta, kopio myyjän henkilöllisyystodistuksesta kahden henkilön oikeaksi todistamana, sekä varainsiirtoverolaskelma ja kuitti maksusta. (Lisätietoja varainsiirtoverosta ja sen maksamisesta verohallinnosta, www.vero.fi.)

Tarvittavat asiakirjat läheteään kirjattuna kirjeenä osoitteeseen: Lohjan Puhelin Oy, PL 226, 00101 Helsinki.

Palautamme osakekirjan kirjattuna kirjeenä siirtomerkinnällä varustettuna uudelle omistajalle.

 


12. Osakekirjaa ei löydy, mitä teen?

Osakekirja on arvopaperi, joka täytyy kuolettaa käräjäoikeudessa, ennen kuin uusi osakekirja voidaan kirjoittaa vanhan tilalle.

 


13. Haluan irtisanoa puhelinliittymän, pitääkö minun myydä osakkeet?

Osakkeet ja puhelinliittymät on erotettu toisistaan 1.7.2002.

Osakkeen omistus säilyy, vaikka puhelinliittymästä luopuisikin. Lohjan Puhelin Oy:n osakekirja on arvopaperi.

 


14. Missä voin tehdä muutokset osakekirjaan, kun en halua hoitaa asioita puhelimitse tai postitse?

Kaikki osakekirjamuutokset tulee tehdä postitse.

 


15. Milloin osingot vanhenevat?

Osingot vanhenevat lain mukaan kolmessa vuodessa.

 


16. Osingon ennakonpidätys

Ennakonpidätys listaamattoman yhtiön maksamista osingoista on 7,5 %, kun osinko on alle 150.000e. Ylimenevältä osalta ennakonpidätys on 27 %. Ennakonpidätys on osingosta vähintään maksettavaksi tuleva veron osuus. Osingonsaaja voi tarvittaessa täydentää veroa oma-aloitteisella ennakon täydennysmaksulla. Mikäli osingon lopullinen vero on enemmän kuin ennakonpidätys ja ennakon täydennysmaksu yhteensä, maksaa osingonsaaja lisäveroa lopullisen verotuksen valmistuttua.